Дизел генератор – какво прави?

Дизел генераторът е машина, която преобразува химическата енергия в дизела в електрическа енергия за разлика от електрическия генератор. Електрическият генератор е машина, която преобразува механичната енергия в електрическа. Дизеловия генератор преобразува енергията с помощта на дизелов двигател и AC алтернатор, свързани заедно. Те също така обикновено имат резервоар за гориво, контролен панел и радиатор.

Дизеловият двигател завърта алтернатора, създавайки променлив ток. Използва се за захранване на електрическо оборудване.

Те могат да се използват за предоставяне на редица приложения като училища, болници, фабрики и домове. Генераторът може да се използват или като основен източник на захранване, или в случай на прекъсване на захранването.

Генераторите имат различни оценки въз основа на приложението.

Дизел генератора има четири основни оценки.

  • Авариен режим на готовност (Emergency Standby Power)
  • Мощност с ограничено време (Limited Time Power) за приложения в режим на готовност,
  • Непрекъсната мощност (Continuous Operational Power) и
  • Номинална мощност (Prime Rated power ), когато се използва като основен източник на енергия.

Всяка оценка е ограничена от часове и коефициент на натоварване.

Сега можем да предложим дизелови генератори с различна мощност на напрежение и честота по избор на клиента.

Генераторите, когато се използват като режим на готовност, обикновено имат устройство, наречено Transfer Switch. Това е механично устройство, което спира свързването на генератора към товара едновременно с мрежовото захранване. Когато има мрежово захранване, едновременното свързване на генератор трябва да се извърши със специални контроли, за да ги пуснете паралелно. Без тази система за управление могат да възникнат сериозни повреди на генератора, които да доведат до пожари. Когато мрежовото захранване е повредено, свързването на генератор без изолирането му от мрежата ще доведе до обратно захранване на мрежата – потенциално да убие някой, който работи по възстановяването на мрежовото захранване и вероятно да повреди вашия генератор, когато мрежата се върне.

Когато съществуват по-големи изисквания за мощност, множество по-малки устройства могат да бъдат свързани заедно паралелно, като се използва процес, известен като синхронизиране.

ЗА ЗАПИТВАНИЯ

ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ

ПИШЕТЕ НИ НА

ЗА ЗАПИТВАНИЯ

СПЕШНИ СЛУЧАИ

ПИШЕТЕ НИ НА