За експертно отстраняване на неизправности в електрическото оборудване, проблемите трябва да бъдат решени чрез подмяна само на дефектно оборудване или компоненти за най -малко време. Един от най -важните фактори за това е използваният подход. Експертен инструмент за отстраняване на неизправности използва система или подход, който им позволява логически и систематично да анализират верига и да определят точно какво не е наред.
Подходът, описан тук, е логичен, систематичен подход, наречен

Подход за отстраняване на неизправности в 5 стъпки.

Това е доказан процес, който е много ефективен и надежден, за да помогне за решаване на електрически проблеми.

Този подход се различава от процедурите за отстраняване на неизправности по това, че не ви казва стъпка по стъпка как да отстранявате проблеми с определен вид верига. Това е по -скоро процес на мислене, който се използва за анализ на поведението на веригата и определяне на кой компонент или компоненти са отговорни за дефектната работа. Този подход е от общ характер и позволява да се използва за всякакъв вид електрическа верига.

Всъщност принципите, обхванати от този подход, могат да бъдат приложени към много други видове сценарии за решаване на проблеми, а не само към електрическите вериги.

Подходът за отстраняване на неизправности в 5 стъпки се състои от следното:

Подготовка
Стъпка 1 Наблюдение
Стъпка 2 Определете проблемната зона
Стъпка 3 Определете възможните причини
Стъпка 4 Определете най -вероятната причина
Стъпка 5 Тестване и ремонт
Последващи действия